GreenTech Solutions erbjuder

Agentur för EnviTec Biogas AG, en marknadsledande aktör av kompletta biogasanläggningar, gasuppgraderingar med membranteknologi, gasmotorer för CHP och elproduktion.

Tekniska konsulttjänster av genomförandeprocessen från förstudie, teknikval, kostnadskalkyler och projektledning till driftsättning och intrimning.

30 år av erfarenhet

Kompetens inom förbehandling av organiska restprodukter, från ett klassat avfall till en efterfrågad råvara. Processer för massaberedningar till pappers- och massaindustrin.

Tjänster inom

Bioenergi / Biogas

Papper & Massa

Recycling

Konsult Tekniksupport

Förstudier / Teknikval
Utredningar / Kartläggningar
Processdesign / Dimensioneringar
Anbudsarbeten / Upphandlingar
Säljprocess / Projektledning
Driftsättning / Intrimning
Prestandaprov / Analyser
Produkt- / Processutveckling
Koncept / Applikationer

AFFÄRSIDÉ

GreenTech Solutions har en ambition att bidra till effektivare processer, koncept och applikationer inom områden för miljöteknik.
Vi bistår med kompetens och resurser som saknas eller är svårtillgänglig i den dagliga verksamheten.

GreenTech Solutions affärsidé är att erbjuda teknisk konsultstöd och hjälpa till att utveckla, uppgradera och förbättra.
Vi hjälper våra kunder att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom stöd i delar av eller hela projektets genomförandeprocess.

"Gröna tekniska lösningar och nya innovationer behövs för att bygga framtidens hållbara samhälle. Låt våra kompetenser och drivkrafter komplettera varandra."

peter.ek@greentechsolutions.se
+46 733 52 93 76

© Copyright GreenTech Solutions